Przedmiot działalności i kompetencje


Warning: Undefined variable $items in /home/studiobm/domains/zarki.szkola.pl/public_html/bipspjaworznik/wp-content/plugins/revision-history/revision_history.php on line 131

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor szkoły – Małgorzata Musialik
przyjmuje we wtorki godz. 12.00 – 14.00

Kompetencje

  1. Organy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku.
3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów:

  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Metryczka
Żródło informacji: Małgorzata Musialik
Data utworzenia: 2019-02-17 15:59:55
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia: 2019-02-17 15:59:55
Ostatnia zmiana: 2019-02-17 15:59:55
Ilość wyświetleń: 905
Rejestr Zmian: