Status prawny


Warning: Undefined variable $items in /home/studiobm/domains/zarki.szkola.pl/public_html/bipspjaworznik/wp-content/plugins/revision-history/revision_history.php on line 131

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  3. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
  4. Aktu założycielskiego,
  5. Uchwały NR XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jaworzniku,
  6. Statutu Szkoły.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Gmina Żarki.

Metryczka
Żródło informacji: Małgorzata Musialik
Data utworzenia: 2019-02-17 15:56:42
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia: 2019-02-17 15:56:42
Ostatnia zmiana: 2019-02-17 15:56:42
Ilość wyświetleń: 877
Rejestr Zmian: